متریال استفاده شده :

چوب درخت کاج

چرم طبیعی

حلقه و پرچ فلزی

رنگ های محافظ مخصوص چوب از معتبرترین برندهای اروپایی جهت محافظت و ماندگاری هر چه بیشتر

ویژگی های دیگر :

متریال و رنگ استفاده شده با رایحه ی مطبوع چوب درخت کاج همراه است.

که این بر القای حس مثبت به مشتری بسیار اثر گذار است.